Showing: 11 - 13 of 13 RESULTS

Pølsetarm

Skulle jeg lage pølser så måtte jeg kjøpe tarm. Hm.Det var nytt for meg.  Jeg forventet at det å kjøpe tarm ikke var en dagligdags …